O obróbce drewna ...

 

Drewno, jako jeden z najstarszych materiałów znanych człowiekowi, jest najbardziej wszechstronne pod względem obróbki, niewspominając już o jego pięknie.

Może być cięte na dowolny wymiar i kształt, heblowane, frezowane w celach konstrukcyjnych i zdobniczych, szlifowane, klejone, rzeźbione, gięte i pokrywane różnymi powłokami.

Dzięki takim procesom wydobywa się z drewna to co natura tworzyła przez dziesiątki lat.

Jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest tylko wyobraźnia i możliwości człowieka.

Do wyboru mamy drewno drzew iglastych i liściastych. To drugie, ze względu na swoją budowę i właściwości jest twardsze, mniej żywiczne i w większości bardziej odporne na wpływ otoczenia, głównie wilgoci, promieniowania UV i szkodników.

Wpływ wilgoci na drewno nie zabezpieczone objawia się głównie zmianą wymiarowów (kurczenie lub pęcznienie), stąd ważna jest odpowiednia wilgotność drewna w zależności od jego przeznaczenia. Wilgoć również odpowiada za siniznę drewna i rozwój grzybów. Aczkolwiek całkowite zanurzenie w wodzie bez dostępu powietrza nie wpływa negatywnie na właściwości drewna.

Promieniowanie UV nie pogarsza istotnie technicznych właściwości drewna, ale ze względu na przyspieszanie procesów chemicznych na powierzchni zmienia jej właściwości estetyczne.

Szkodniki - zjedzą nam drewno.

© 2012 - 2015. Stoalrnia-PG. Wszystkie prawa zastrzeżone.